چهارشنبه 30 خرداد 1397 - 05 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 8
ديروز : 30
ماه : 703
 
  برچسب شده با Tabriz university
محتوا/ کتابچه های معرفی مرکز                            
     
چهارشنبه 8 فروردين 1397
مطالب/ The "2nd Pulmonary Vascular Diseases Summit" Held at TUOMS                            
      -
يکشنبه 25 تير 1396
مطالب/ The "2nd Pulmonary Vascular Diseases Summit" Held at TUOMS                            
      -
يکشنبه 25 تير 1396
مطالب/ Prof. Nikk Conneman Held the 4th Round of NIDCAP Training Course at Al-Zahra Teaching Hospital                            
      -
سه شنبه 29 فروردين 1396
مطالب/ Gazi University's Dean of Medicine Faculty Visited TUOMS                            
      -
پنجشنبه 5 آذر 1394
صفحات/ About us                            
     
سه شنبه 22 آذر 1390
صفحات/ Tabriz Dental Hospital                            
     
يکشنبه 4 ارديبهشت 1390
صفحات/ Home                            
     
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387
صفحات/ Home                            
     
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387
صفحات/ Home                            
     
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387