پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 16
ديروز : 36
ماه : 742
 
  برچسب شده با فلوشیپ
مطالب/ اولین دوره آزمون ورودی دوره های فلوشیپ دانشکده دندانپزشکی                            
      ...
دوشنبه 21 خرداد 1397
مطالب/ اسامی واجدين شرایط شرکت در مرحله دوم (شفاهی)آزمون فلوشیپ                            
      اسامی واجدين شرایط شرکت در مرحله دوم (شفاهی)آزمون فلوشیپ
پنجشنبه 13 ارديبهشت 1397
مطالب/ رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)                            
      رفرنس آزمون پذیرش دستیار دوره های تکمیلی تخصصی (فلوشیپ)
دوشنبه 16 بهمن 1396
مطالب/ برگزاری آخرین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور                            
      ....
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
مطالب/ توانمند سازی مدیران وکارکنان بخش بهداشت                            
      آخرین دوره آموزشی فلوشیپ مدیریت شبکه های بهداشتی درمانی کشور برگزار شد
چهارشنبه 20 ارديبهشت 1396
مطالب/ اختتاميه دوره هاي آموزشی فلوشيپ مديریت شبکه های بهداشت و درمان قطب شمالغرب كشور در تبريز برگزار شد                            
      اختتاميه دوره هاي آموزشی فلوشيپ مديریت شبکه های بهداشت و درمان قطب شمالغرب كشور در تبريز برگزار شد
دوشنبه 24 اسفند 1394
مطالب/ برگزاری مراسم اختتاحیه اولین دوره فلوشیپ مدیریت شبکه بهداشت و درمان قطب شمالغرب کشور                            
      ...
دوشنبه 24 اسفند 1394
مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ) اردیبهشت 1395                            
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)اردیبهشت 1395
يکشنبه 27 دي 1394
مطالب/ دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)                            
      دستورالعمل آزمون پذيرش دورههاي تكميلي تخصصي(فلوشيپ)
دوشنبه 21 دي 1394
مطالب/ سخنرانی گزارش فعالیت های علمی – پژوهشی توسط                            
      ...
سه شنبه 18 بهمن 1390