پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 16
ديروز : 36
ماه : 742
 
  برچسب شده با ایمونولوژی
مطالب/ بازدید دانش آموزان مدرسه تیز هوشان پسرانه شهید مدنی                            
      بازدید دانش آموزان مدرسه تیز هوشان پسرانه شهید مدنی
سه شنبه 29 اسفند 1396
مطالب/ برابر تصمیمات کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجانشرقی آقای دکتر بهزاد برادران به عنوان پژوهگشر برتر استان در گروه عمده علمی پزشکی انتخاب گردیده اند                            
      برابر تصمیمات کمیته علمی ستاد هفته پژوهش و فناوری استان آذربایجانشرقی آقای دکتر بهزاد برادران به عنوان پژوهگشر برتر استان در گروه عمده علمی پزشکی انتخاب گردیده اند
دوشنبه 28 اسفند 1396
مطالب/ الهه مددی                            
      بررسی خاصیت ضد سرطانی آنزیم ال - گلوتامیناز مخمری (yarrowia) بر روی سلول های سرطانی (raji) لوکمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)

Evaluation of anticancer activity of L-glutaminase yeast on acute lamphoblastic lukemia (ALL) cancer cell Raji

پنجشنبه 24 اسفند 1396
مطالب/ برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت ایمونولوژی برای محققین عراقی                            
      -
دوشنبه 2 مرداد 1396
مطالب/ برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت ایمونولوژی برای محققین عراقی                            
      -
دوشنبه 2 مرداد 1396
مطالب/ دفاعییه خانم مونا اورنگی                            
      ...
دوشنبه 3 اسفند 1394
مطالب/ مقاله بر تر ماه ژوئیه انتخاب شد                            
      مقاله آقای دکتر مهدی یوسفی - هیئت علمی محترم گروه ایمونولوژی
دوشنبه 26 مرداد 1394
مطالب/ مقاله بر تر ماه ژوئیه 2015انتخاب شد                            
      مقاله آقای دکتر مهدی یوسفی - هیئت علمی محترم گروه ایمونولوژی
دوشنبه 26 مرداد 1394
مطالب/ مجموعه کارگاههای آموزشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی                            
      ...
چهارشنبه 1 بهمن 1393
مطالب/ کتابهای تالیف شده توسط گروه ایمونولوژی برای مقاطع مختلف                            
      ...
شنبه 3 آبان 1393