پنجشنبه 31 خرداد 1397 - 06 شوال 1439
جستجو :
 
امروز : 16
ديروز : 36
ماه : 742
 
  برچسب شده با بیمارستان امام رضا
صفحات/ پنج محور منشور حقوق بیمار                            
     
دوشنبه 17 مهر 1396
صفحات/ قوانین مربوط به مشاوره ها                            
     
دوشنبه 17 مهر 1396
صفحات/ AASLD Guidelines for Treatment of Chronic Hepatitis B                            
     
پنجشنبه 4 خرداد 1396
صفحات/ آيين نامه اجرايي قانون انطباق                            
     
پنجشنبه 27 آبان 1395
صفحات/ اصول كلي                            
     
سه شنبه 11 آبان 1395
صفحات/ پاتولوژي                            
     
يکشنبه 9 آبان 1395
صفحات/ ثبت خلاصه پرونده                            
     
شنبه 8 آبان 1395
صفحات/ شرح حال - سیر بیماری - دستورات پزشک                            
     
شنبه 8 آبان 1395
صفحات/ اقدامات جراحی و بیهوشی                            
     
شنبه 8 آبان 1395