جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
جستجو :
  تماس با ما

آدرس پستی: تبریز - خیابان دانشگاه - روبروی مرکز آموزشی درمانی شهید مدنی - مجتمع تحقیق و توسعه پشمینه - مرکز تحقیقات سل و بیماریهای ریه
کد پستی : 5142954481

تلفن و فاکس:
33378093 - 041

تلفن دبیرخانه:
33369543 - 041

تلفن دفتر بیمارستان:
33364901 - 041

 
 تماس با ما
       
ارتباط با :
ایمیل فرستنده :
نام و نام خانوادگی :
پیغام :