جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
جستجو :
  کتاب ها
عناوین کتابهای منتشر شده توسط مرکز سل وبیماریهای ریه

 
تعداد عنوان نویسنده
1 مقاومت های آنتی بیوتیکی در ایران رضا قوطاسلو
2 پرستاری در بیماریهای بینابینی ریه خلیل انصارین
3 پرستاری در سندرم زجر تنفسی خلیل انصارین
4 پرستاری در سرطان ریه خلیل انصارین
5 پرستاری در آسم خلیل انصارین
6 پرستاری درتهویه مکانیکی خلیل انصارین
7 پرستاری در پنومونی ریه خلیل انصارین
8 داروهای گیاهی مفردات کتاب هدایه المتعلمین فی الطب ( ابوبکر اخوینی بخارائی) مجید خلیلی
9 سل ریوی (اصول پیشگیری، کنترل و درمان) مهدی خانبابایی
10 بیهوشی در بیماریهای ریوی مهدی خانبابایی
11 اكسيژن درماني خلیل انصارین
12 آناتومی سر و گردن محمدعلی محجل
 
نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی