جمعه 30 شهريور 1397 - 10 محرم 1440
جستجو :
  آزمایشگاه مولکولی میکروبیولوژی
اهداف مهم :
 • انجام پژوهش های بنیادی اپیدمیولوزیک و بالینی در راستای بیمار یهای میکروبی
 • آموزش نیروهای پژوهشگر و دانشجویان در زمینه ی تکنیک های میکروب شناسی
 • همکاری علمی با مراکز تحقیقاتی و آموزشی
 • انجام انواع تکنیک های میکروبیولوژی علی الخصوص در رابطه با مایکوباکتریوم توبرکلوزیس و NTM
این مرکز مجهز به دستگاه های مدرن بیوتکنولوژی و میکروبیولوزی می باشد و توانایی تشخیص مولکولی پاتوژن های باکتریایی را دارد و کلیه ی طرح های تحقیقاتی این حوزه را می تواند اجرا کند. همچنین این مرکز جهت جلب همکاری مراکز علمی، پژوهشی، بهداشتی اقدام به ایجاد تسهیلات لازم برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در دستیابی به اهداف خود در زمینه ی پژوهش های میکروبیولوژی نموده است.

تکنیک های آزمایشگاهی:
 • PC
 • Real-time PCR
 • Extraction
 • Southern Blot
 • Microbial finger printing
 • RFLP-PCR
 • VNTR
تخصص های خاص آزمایشگاه:
 • تعیین الگوی اپیدمیولوژیک مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
 • تعیین هویت مولکولی مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
 • تعیین مولکولی حساسیت مایکوباکتریوم توبرکاوزیس
نوشته شده توسط   بابک زارع آبادی