شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 85
ديروز : 142
ماه : 85
 
  برچسب شده با پزشک خانواده
مطالب/ جلسه ستاد هماهنگی شهرستان در خصوص طرح پزشک خانواده ، نظام ارجاع وبیمه روستایی                            
      جلسه ستاد هماهنگی شهرستان در خصوص طرح پزشک خانواده ، نظام ارجاع وبیمه روستایی در شبکه بهداشت و درمان شهرستان چاراویماق برگزار شد.
سه شنبه 31 مرداد 1396
صفحات/ برنامه هاي مديريت آمار وفناوري اطلاعات دانشگاه در سال 92-91                            
      ...
پنجشنبه 22 مهر 1395
صفحات/ پزشک خانواده                            
     
چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391
صفحات/ گروه بهداشت محيط                            
     
دوشنبه 23 اسفند 1389
صفحات/ گروه بهداشت دهان و دندان                            
     
دوشنبه 23 اسفند 1389
صفحات/ گروه کارشناسان بهبود تغذیه جامعه                            
     
دوشنبه 23 اسفند 1389
صفحات/ گروه سلامت نوجوانان ، جوانان و مدارس                            
     
دوشنبه 23 اسفند 1389
صفحات/ عملکرد شبکه های بهداشت و درمان                            
     
دوشنبه 23 اسفند 1389
صفحات/ تفاهم نامه مشترک                            
     
دوشنبه 23 اسفند 1389
صفحات/ شیوه استقرار برنامه پزشک خانواده                            
     
دوشنبه 23 اسفند 1389