پنجشنبه 2 آذر 1396 - 04 ربيع الأول 1439
جستجو :
 
امروز : 87
ديروز : 274
ماه : 361
 
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز
صفحات/ پیوندها                            
     
چهارشنبه 17 آبان 1396
صفحات/ برنامه اساتید مشاور                            
     
دوشنبه 15 آبان 1396
صفحات/ لیست دانشجویان طرح استاد راهنما                            
     
دوشنبه 15 آبان 1396
صفحات/ آئین نامه استاد راهنما                            
     
دوشنبه 15 آبان 1396
صفحات/ فرم ها                            
     
دوشنبه 15 آبان 1396
صفحات/ شرح وظایف اساتید راهنما                            
     
دوشنبه 15 آبان 1396
صفحات/ Protocol Series of RCPN (PSR)                            
     
چهارشنبه 12 اسفند 1394
صفحات/ مقالات چاپ شده                            
       
يکشنبه 27 آذر 1390
صفحات/ Contact                            
     
يکشنبه 17 بهمن 1389
صفحات/ Achievments                            
     
يکشنبه 17 بهمن 1389