شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 258
ديروز : 142
ماه : 258
 
  برچسب شده با بیمارستان الزهرا تبریز
مطالب/ حضور ارزیابان اعتباربخشی                            
      در راستای ارتقاء کیفیت آموزش مراکز آموزشی درمانی، روز شنبه 31/4/96 مرکز آموزشی درمانی الزهراء تبریز پذیرای ارزیابان اعتباربخشی آموزشی بود.....
يکشنبه 1 مرداد 1396
مطالب/ افتتاح بخش فیزیوتراپی                            
      واحد فیزیوتراپی بیمارستان الزهراء(س) با سه تخت سرپایی و پوشش بیماران بستری بیمارستان با حضور .......
پنجشنبه 22 تير 1396
مطالب/ عقد تفاهم نامه                            
      در جلسه ای که با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و درمان کشور اذربایجان و تیم مدیریت اجرایی مرکز آموزشی درمانی الزهراء برگزار شده، ....
يکشنبه 18 تير 1396
مطالب/ تبریک بازنشستگی                            
      به پاس همه زحماتی که در ............
دوشنبه 12 تير 1396
مطالب/ رابط نظام پرستاری مرکز                            
      انتخابات جهت تعیین رابط نظام پرستاری با هماهنگی نظام پرستاری دانشگاه در مرکز
شنبه 26 تير 1395
مطالب/ کنگره بین المللی                            
      سلامت مبتنی بر شواهد
دوشنبه 10 خرداد 1395
مطالب/ برنامه کلینیک                            
      تخصصی و فوق تخصصی در مرکز آموزشی و درمانی الزهرا
سه شنبه 4 خرداد 1395
مطالب/ برنامه مهر ماه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی مرکز                            
      کلینیک تخصصی و فوق تخصصی
دوشنبه 3 خرداد 1395
مطالب/ پذیرش بیماران بین الملل                            
      در مرکز آموزشی و درمانی الزهراء
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395
مطالب/ موفقیت همکاران                            
      ...
دوشنبه 27 ارديبهشت 1395