يکشنبه 2 مهر 1396 - 03 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 155
ديروز : 375
ماه : 530
 
  برچسب شده با دکتر پرویزی
مطالب/ افتخاري ديگر براي مركز قلب و عروق شهيد مدني تبريز:                            
      مدال علمي دكتر شيباني به دكتر رضايت پرويزي اهداء شد.
شنبه 23 اسفند 1393