شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 54
ديروز : 142
ماه : 54
 
  برچسب شده با ایمونولوژی
مطالب/ برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت ایمونولوژی برای محققین عراقی                            
      -
دوشنبه 2 مرداد 1396
مطالب/ برگزاری دوره آموزشی کوتاه مدت ایمونولوژی برای محققین عراقی                            
      -
دوشنبه 2 مرداد 1396
مطالب/ سمینار                            
      فایل PDF سمینار دانشجویان مرکز تحقیقات ایمونولوژی
دوشنبه 15 آذر 1395
مطالب/ دفاعییه خانم مونا اورنگی                            
      ...
دوشنبه 3 اسفند 1394
مطالب/ مقاله بر تر ماه ژوئیه انتخاب شد                            
      مقاله آقای دکتر مهدی یوسفی - هیئت علمی محترم گروه ایمونولوژی
دوشنبه 26 مرداد 1394
مطالب/ مقاله بر تر ماه ژوئیه 2015انتخاب شد                            
      مقاله آقای دکتر مهدی یوسفی - هیئت علمی محترم گروه ایمونولوژی
دوشنبه 26 مرداد 1394
مطالب/ مجموعه کارگاههای آموزشی مرکز تحقیقات ایمونولوژی                            
      ...
چهارشنبه 1 بهمن 1393
مطالب/ کتابهای تالیف شده توسط گروه ایمونولوژی برای مقاطع مختلف                            
      ...
شنبه 3 آبان 1393
صفحات/ هیئت موسس                            
     
يکشنبه 12 آذر 1391
صفحات/ معرفی                            
     
يکشنبه 12 آذر 1391