شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 27
ديروز : 142
ماه : 27
 
  برچسب شده با علوم پزشکی تبریز
محتوا/ asdassad                            
     
دوشنبه 8 خرداد 1396
مطالب/ دانشگاه علوم پزشکی تبریز خبرداد                            
      منطقه 2 حوزه آموزش سلامت کشور حائز رتبه اول شد
دوشنبه 11 ارديبهشت 1396
مطالب/ اغلب اساتید منطقه 2 آمایشی در اجرای بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی                            
      معاون آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریزبا ارائه گزارش عملکرد منطقه آمایشی 2 از همکاری اغلب اعضای هیات علمی دانشگاهها و دانشکده ها ی مستقر در این منطقه سخن گفت
جمعه 8 ارديبهشت 1396
صفحات/ اصلاحات اعتباربخشی                            
     
شنبه 7 اسفند 1395
مطالب/ دکتر صومی در آیین افتتاح همزمان ۶۵۷ واحد ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سراسر کشور                            
      روند سازندگی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز آغاز شده و به صورت مطلوبی رو به جلو حرکت میکند.
چهارشنبه 4 اسفند 1395
صفحات/ چارت سازمانی                            
     
سه شنبه 16 مهر 1392
صفحات/ هیئت موسس                            
     
يکشنبه 12 آذر 1391
صفحات/ برنامه استراتژیک دانشکده                            
     
شنبه 2 بهمن 1389