سه شنبه 1 اسفند 1396 - 04 جمادى الثانية 1439
جستجو :
 
امروز : 182
ديروز : 277
ماه : 182
 
  برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی
صفحات/ همكاران شاغل در آموزش                            
      همكاران شاغل در آموزش
پنجشنبه 11 آذر 1395
صفحات/ اعضای هیئت علمی- دکتر بهزاد برادران                            
      دکتر بهزاد برادران
سه شنبه 9 آذر 1395
صفحات/ اعضای هیئت علمی- دکتر توحید کاظمی                            
      دکتر توحید کاظمی
سه شنبه 9 آذر 1395
صفحات/ اعضای هیئت علمی- دکتر زهره بابالو                            
      دکتر زهره بابالو
سه شنبه 9 آذر 1395
صفحات/ اعضای هیئت علمی- دکتر جعفر مجیدی ذوالبنین                            
      دکتر جعفر مجیدی ذوالبنین
سه شنبه 9 آذر 1395
صفحات/ کمیته کوریکولوم                            
     
چهارشنبه 5 خرداد 1395
صفحات/ اخبـــــــــــاراداره پرستاری                            
     
سه شنبه 25 مرداد 1390
صفحات/ کارگروه آموزش مجازی                            
     
يکشنبه 22 اسفند 1389
صفحات/ درمانگاه                            
      برنامه ماهانه درمانگاه
شنبه 23 بهمن 1389
صفحات/ دانشکده داروسازی تبریز ایران                            
     
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387