شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
جستجو :
 
امروز : 250
ديروز : 142
ماه : 250
 
  برچسب شده با مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی
مطالب/ دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی                            
      دومین کنگره بین المللی آسیایی آفریقایی مایکوباکتریولوژی توسط مرکز تحقیقات مایکوباکتریولوژی پژوهشکده سل و بیماری های تنفسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، در اسفند ماه 95 در تهران برگزار می گردد.
چهارشنبه 3 آذر 1395